Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2013

karusia
3683 6446
Reposted fromobliviate obliviate viadelikatnienie delikatnienie
karusia
5522 fc7e
Reposted fromdranger dranger viaczeresnie czeresnie
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

January 08 2013

karusia
COŚ MAM W ŚRODKU SPIERDOLONE. NA AMEN.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompouler pouler viaHeartOrHead HeartOrHead
karusia
8218 c289
Reposted fromcountingme countingme viapouler pouler
karusia
COŚ MAM W ŚRODKU SPIERDOLONE. NA AMEN.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompouler pouler viadelikatnienie delikatnienie
karusia
3266 f258
over and over again
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaawaken awaken
karusia
karusia
Un poco de Nahuatl
Reposted frompracticaljoke practicaljoke
karusia
6701 357e 500
Reposted fromzielono zielono viamezzanine mezzanine
karusia
Nikt na Zachodzie nie odważyłby się powiedzieć, że w TYM wieku już mi czegoś nie wypada. W Polsce ciągle mi to wypominają. Pewien dziennikarz spytał mnie, jak długo kobiecie wypada nosić mini. "Do 55", mówię. "A pani nosi!". "Proszę pana, ja dziś byłam na wadze: 54 i pół".
— Krystyna Mazurówna, "Na emocjonalnym rauszu", Claudia, 01/13
Reposted from1923 1923 viamezzanine mezzanine
karusia
Reposted fromkanusia kanusia viaawaken awaken
karusia
karusia
7053 da39 500
differences in giraffes patterns
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaczeresnie czeresnie
karusia
karusia
Reposted fromhalotoja halotoja viaczeresnie czeresnie
karusia
Reposted fromdziu dziu viaawaken awaken

January 01 2013

karusia
0360 20ed
Reposted fromglowacukru glowacukru
karusia
4689 952e 500
Reposted frommahvash mahvash viamezzanine mezzanine
karusia
karusia
1564 88a9
Reposted fromzielono zielono viaczeresnie czeresnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...